Saturday, November 12, 2011

Paheli Samjo aur Jawab do.

Its a Challenge for u!!
Maine Ek Mare Hue Kutte ko Bhagte hue dekha.!
Kaise??
Kutta To Mara Hua Tha, Par Aap Bhag Rhe The, 
So aapne Bhagte Hue Mare Hue Kutte ko dekha...

2 comments: