Showing posts with label Dar ki paheli. Show all posts
Showing posts with label Dar ki paheli. Show all posts

Saturday, September 1, 2012

Bache Bude Ki paheli

Bimar Nhi rehti mai,
Fir bhi khati hu Goli
Bache Bude sab Dar jate
Sun kar iski Boli
Btao kya?