Showing posts with label Amir Garib ki paheli. Show all posts
Showing posts with label Amir Garib ki paheli. Show all posts

Saturday, March 2, 2013

Latest new Bikhari ki Paheli

Bikhari nahi par bikh mangata ha,
ladaki nahi par pars use karta hai,
pujari nahi par ghanti bajata hai,
batao kon hai wo?


Monday, August 6, 2012

Amir Garib ek Barabar

Aise kon sa sathan (place) hai.
Jha par Amir se Amir log bhi apne hath me katora lekar khada hota hai??