Showing posts with label Ladko ki Paheli. Show all posts
Showing posts with label Ladko ki Paheli. Show all posts

Friday, January 25, 2013

Sunder Ladko ki Paheli

Do Sunder Ladke
Dono ek Rang Ke
Ek Bichad Jaye.
To Dusra Kaam Na aye.