Saturday, August 10, 2013

Paheliyan

Free Hindi Paheliyan

1. Unth Ki Bethak
Hiran ki Chaal
Weh Kon sa hai Janvar,
Jiske Dum na Baal


2. Awaz Hai, Insaan Nhi,
Javaan hai,  Nishaan Nhi


3. Na Khashi, Na Kaabadaam
Bin Jiske Ho Chakka Jaam,
Pani Jaise Chiz hai Veh
Chat se btao uska naam