Saturday, March 24, 2012

Sona Aur Rona

Din me soye
Raat me roye
Jitna Roye
Utna Khoye

Wednesday, March 7, 2012