Showing posts with label Shayari ki paheli. Show all posts
Showing posts with label Shayari ki paheli. Show all posts

Monday, April 8, 2013

Hindi Shayari SMS ki Paheli

Ek Gufa ke Battis Chor,
Batis rehte tino aur
Barah Ghante Karte Kaam,
Baki Samay Karte Aaram

 हिंदी   एक गुफा के बतीस चोर
बतीस रहते तीनो ओर
बारह घंटे करते काम
बाकी समय करते आराम
बताओ क्या ?

Saturday, September 1, 2012

Mera to Muh kala

Kala Muh Lal Sharir
Kagaj ko weh khata,
Roj sham ko pet fadkar
Koi unhe le jata