Showing posts with label Hindi jokes. Show all posts
Showing posts with label Hindi jokes. Show all posts

Saturday, September 1, 2012

Gardan Kato to Chlu mai

Lamba purja chalta hai,
chal ke phir rukh jata hai!!
Chaku laao gardan katoon,
phir woh chalne lagta hai???
Bolon kya hai woh??

Monday, August 6, 2012

Hindi Jokes

Daaru peene ke liye Kabhi bhi kisi ko
force nahi karna
chahiye.

Kyo?
Socho.

Amir Garib ek Barabar

Aise kon sa sathan (place) hai.
Jha par Amir se Amir log bhi apne hath me katora lekar khada hota hai??